5913W01A - 珠海罗西尼表业有限公司

5913W01A

首页 > 商务风格 > 蓝爵 > 5913W01A

设计特色

配置详情

表壳:原色/间金色/玫瑰金色不锈钢表壳
表带:原色/间金色不锈钢表带配双按蝴蝶扣,黑色牛皮表带配大扁扣
表镜:平面蓝宝石玻璃
机心:进口三针单历机械机心
尺寸:41mm(男)/32mm(女)使用说明

配套产品

5913W01A

——  其他款式  ——

5913W01A 5913T01B 5913G04C