5842W01A - 珠海罗西尼表业有限公司

5842W01A

首页 > 时尚风格 > 典美系列 > 5842W01A

设计特色

配置详情

表壳:玫瑰金色不锈钢表壳/原色不锈钢表壳
表带:玫瑰金色不锈钢表带配双按蝴蝶扣/原色不锈钢表带配双按蝴蝶扣/紫色意大利牛皮表带配罗西尼双按折叠扣
表镜:平面蓝宝石玻璃
机心:进口高级三针半镂空机械机心
尺寸:33mm
点击购买
使用说明

配套产品

5842W01A

——  其他款式  ——

5842W01A 5842G01B 5842G01C